Copyright @ WATCHNZ

Address:

Unit 7B, 761 Great South Rd

Penrose,  Auckland 1061

Phone: 09-589-1628

Cell: 0210-688-988

Fax: 09-589-1629

WATCHNZ LIMITED

Email: 111@watchnz.com

1 CCTV-1

2 CCTV-2

3 CCTV-3     $

4 CCTV-5     $

5 CCTV-6    $

6 CCTV-7

7 CCTV-8    $

8 CCTV-10

9 CCTV-11

10 CCTV-12

11 CCTV-MUSIC

12 CCTV KIDS

13 CCTV Xinwen

14 Bei Jing HD  $

29 XJTV-3

30 XJTV-4

31 XJTV-5

32 XJTV-9

33 Xin Jiang TV

34 XJTV-12

35 YAN BIAN TV

36 YUNNAN-1

37 HaiNan TV

38 XZTV 1

39 XZTV 2

40 BTTV

41 Jiajiakatong

42 Heilongjiang HD   $

WATCHNZ LIMITED

ChinaSat 6A

15 Hu Nan HD  $

16 JIANG SU   $

17 ZHE JIANG  $

18 GUANG DONG HD  $

19 SHEN ZHEN HD     $

20 TVS 2

21 Guangdong 1

22 SZTV

23 GXTV

24 LNTV

25 HLJ TV

26 JLTV

27 XJTV-1

28 XJTV-2

Copyright @ WATCHNZ